ลด 10 % หลอดงอกระดาษ และหลอดกระดาษสำหรับชานมไข่มุก

ลด 10 % หลอดงอกระดาษ และหลอดกระดาษสำหรับชานมไข่มุก

ใครว่า..หลอดกระดาษงอไม่ได้
หรือใครมองหา..หลอดกระดาษสำหรับชานมไข่มุก

พบกับโปรลด 10%
หลอดงอกระดาษ และหลอดกระดาษสำหรับชานมไข่มุก

มี 3 สี น้ำเงิน/เทา/ขาว