แก้วกระดาษคราฟท์ผนังชั้นเดียว / Single Wall Kraft Paper Cup

 

 

 

    แก้วกระดาษคราฟท์ผนังชั้นเดียว  ทำจากกระดาษคราฟท์ ส่งเสริมภาพลักษณืที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ดูทันสมัย  เหมาะสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อน  แก้วกระดาษนี้ควรใช้ร่วมกับปลอกกระดาษกันความร้อน (Paper Sleeve)
    ขนาดของแก้วกระดาษ : 4 / 8 / 12 / 16 Oz

Cup Size 4 Oz 8 Oz 12 Oz 16 Oz
Diameter (mm) 62 80 90 90
Height (mm) 60 90 110 137
Pcs/Carton 1000 1000 1000 1000
Lid
Flat Lid 07CL80-PS 07CL90-PS 07CL90-PS
Re-lockable Lid 07CL80R-PS 07CL90R-PS 07CL90R-PS
Travel Dome Lid 07CL80T-PS 07CL90T-PS 07CL90T-PS
Top of Page