แก้วกระดาษคราฟท์ผนัง 2 ชั้น / Double Wall Kraft Paper cup

แก้วกระดาษคราฟท์ผนัง 2 ชั้น มีทั้งแบบที่ เป็นกระดาษคราฟท์ทั้งด้านในและด้านนอกและแบบที่ด้านนอกเป็นกระดาษคราฟท์และด้านในเป็นกระดาษขาว ดูทันสมัย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
แก้วกระดาษแบบนี้กันความร้อนได้ดีโดยไม่ต้องใส่ปลอกกระดาษสวมแก้ว(Paper Sleeve)
ขนาดแก้วกระดาษ :  4/8/10/12/16Oz

Cup Size 4 Oz 8 Oz 10 Oz 12 Oz 16 Oz
Diameter (mm) 62 80 90 90 90
Height (mm) 60 90 94 110 137
Pcs / Carton 500 500 500 500 500
Lid
Flat Lid  07CL62-PS 07CL80-PS 07CL90-PS 07CL90-PS 07CL90-PS
Re-lockable Lid  – 07CL80R-PS 07CL90R-PS 07CL90R-PS 07CL90R-P
Travel dome Lid  – 07CL80T-PS 07CL90T-PS 07CL90T-PS 07CL90T-PS
Top of Page