Home Products Cup Carrier

Cup Carrier

Cup Carrier

ถาดใส่แก้วเครื่องดื่ม

    • ถาดสำหรับใส่แก้วกาแฟร้อน ทำจากกระดาษรีไซเคิล
    • ขนาด : 2 แก้ว / 4 แก้ว

Top of Page