Home Products Cup Sleeve

Cup Sleeve

Cup Sleeve

ปลอกกระดาษสวมแก้ว

  • ปลอกกระดาษสวมแก้ว สำหรับสวมแก้วกระดาษผนังชั้นเดียว (Single Wall Cup) ใช้กันความร้อน หรือสวมแก้วพลาสติก แทนการหุ้มด้วยกระดาษเช็ดปาก
  • ขนาด S ใช้กับแก้วกระดาษ 8 Oz
  • ขนาด M ใช้กับแก้วกระดาษ 10/12/16 Oz
  • ขนาด L ใช้กับแก้วพลาสติก PET 16/20 Oz (Dia.98 mm)

   

  Model Height x Top x Bottom (cm) Pcs / Carton Remark
  S 5.1 x 11.2 x 9.5 1,000 for 8 Oz (Paper Cup)
  M 5.9 x 12.5 x 10.5 1,000 for 10/12/16 Oz (Paper Cup)
  L 6.4 x 12.9 x 10.9 1,000 for 16/20 Oz (PET Cup)

   

Top of Page