Ice Cream Paper Cup

Ice Cream-1

ถ้วยไอศครีมกระดาษ

  • ถ้วยไอศครีมกระดาษ เหมาะสำหรับใส่ไอศครีมใช้ในร้าน ใช้เสริฟลูกค้าให้ลิ้มลองทันที
  • ขนาด : 4 Oz / 5 Oz /6 Oz / 8 Oz / 10Oz / 12 Oz /16 Oz /20 Oz /24 Oz /32 Oz 
  • สามารถพิมพ์โลโก้ที่ถ้วยกระดาษได้
Cup Size 4 Oz 5 Oz 6 Oz 8 Oz 10 Oz 12 Oz 16 Oz 20 Oz 24 Oz 32 Oz
Diameter-Top (mm) 74 85 95 95 97 100 110 126 138 138
Diameter-Bottom (mm) 60 70 80 72 78 80 90 103 115 112
Height (mm) 49 49 53 62 68 78 85 76 75 85
Pcs/Carton 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 600 600 600
Lid
PET Flat Lid CL74-F-PET CL85-F-PET CL95-F-PET CL95-F-PET CL95-F-PET CL100-F-PET CL110-F-PET CL126-F-PET CL138-F-PET CL138-F-PET
PET Dome Lid CL74-D-PET CL85-D-PET CL95-D-PET CL95-D-PET CL95-D-PET CL100-D-PET CL110-D-PET CL126-D-PET CL138-D-PET CL138-D-PET
Top of Page