Ice Cream Paper Tub

Ice Cream Tub

ถ้วยไอศครีมฝากระดาษสำหรับนำกลับ

  • เป็นถ้วยกระดาษที่มีความหนาเป็นพิเศษ ช่วยเก็บความเย็น แข็งแรง มีฝากระดาษปิด เหมาะสำหรับใช้ใส่ไอศครีม เพื่อนำกลับบ้าน
  • พิมพ์โลโก้ได้ทั้งที่ถ้วยกระดาษ และฝากระดาษ
  • ขนาด : 100 ml / 125 ml / 8 Oz / 12 Oz / 16 Oz / 32 Oz
Tub Size 100 ml 125 ml 8 Oz 12 Oz 16 Oz 32 Oz
Diameter (mm) 68 68 90 90 97 116
Height (mm) 68 60 84 75 135
Pcs / Carton 1,000 1,000 500 500 500 500
Lid
Paper Lid 34PL68 34PL68 34PL90 34PL90 34PL97 34PL116
Top of Page