📍ลดราคา 5%📍

“Splittable Cup Carrier 2×1, 2×2”

‼️ถาดรองแก้วแยกร่างได้ แค่ฉีก‼️
-แบบ 4 ช่อง แยกเป็น 2 ช่อง
-แบบ 2 ช่อง แยกเป็น 1 ช่อง

Delivery สะดวก เครื่องดื่มถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย 🥤

วันนี้ถึง 31 ก.ค.นี้ นะคะ

Related Post

Latest Posts

Product Tags

Products