ปลอกกระดาษสวมแก้วกาแฟ

ปลอกกระดาษสวมแก้วกาแฟ

Paper Cup Sleeve

สินค้าขายดี มี 3 ขนาดให้เลือกใช้กับแก้วกาแฟทั้งแก้วกระดาษ และพลาสติก

มีทั้งปลอกสำเร็จรูป ไม่พิมพ์ และรับงานพิมพ์ตามแบบ บนขนาดมาตรฐาน

Paper Cup Sleeve