หลอด/ก้านคนกาแฟ -Straw/Stirrer

หลอด/ก้านคนกาแฟ -Straw/Stirrer

มีหลอดแบบไม่พิมพ์ลายบนซอง Film Wrap ขาย แบบยกลัง จำนวนจำกัด!!!

หลอดดูดน้ำ /  ก้านคนกาแฟ

หลอดดูดน้ำ – Straw 3 สี ดำ น้ำตาล น้ำเงิน หุ้มพลาสติกอันต่ออัน (Individual Film Wrap – Black, Brown, Dark Blue)

หลอดงอ Flexible Straw Dia. 6 mm, 21 cm length     : 5,000  pcs/Carton

หลอดตรง Straight Straw Dia. 6 mm, 21 cm length   : 5,000 pcs/Carton

หลอดช้อน Spoon Straw Dia. 8 mm, 22.5 cm length : 5,400 pcs/Carton

S__18718730

ก้านคนกาแฟ Stirrer

14 cm length : 10,000 pcs/Carton -Black

มีเฉพาะสีดำ

S__18718731