โครงการ “แก้วน้ำใจ”

โครงการ “แก้วน้ำใจ”

แก้วน้ำใจ


ไม่ต้องแบ่งเวลาทำงาน ไม่ต้องหาเวลาทำความดี เรามาทำไปพร้อมๆกันเลย

วันนี้ Goodwill ได้ริเริ่มโครงการ “แก้วน้ำใจ โดย Goodwill จะบริจาคเงิน 10 สตางค์ สำหรับแก้วเครื่องดื่มขนาด 8 ออนซ์ขึ้นไป ทุกๆใบที่ลูกค้าซื้อไปจากเรา เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ

โดยเราจะแจ้งยอดเงินบริจาคทางหน้า Website / Facebook เมื่อครบกำหนดต่อไป

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งสินค้าจาก Goodwill และได้มีส่วนร่วมในโครงการ “แก้วน้ำใจ” เพื่อดูแลสังคมไปพร้อมๆกับการทำธุรกิจของพวกเรา

โครงการเริ่ม 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2559 นะคะ