10 Oz Single Wall Paper Cup

10 Oz Single Wall Paper Cup

แก้วร้อนขนาด 10 ออนซ์ เหมาะกับร้านที่อยากได้ขนาดระหว่าง 8 กับ 12 ออนซ์
วันนี้ Goodwill มีแก้ว 10 Oz Single Wall Paper Cup มาให้เลือกทั้งแบบเดิมปากแก้ว 90 mm

และแบบใหม่
ทรงสูง ปากแก้ว 80 mm

ตอนนี้มีเฉพาะ สีขาวเท่านั้นนะคะ