12 สิงหาคม 2563

ประกาศวันหยุด
12 สิงหาคม 2563
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง