8 Oz for Latte Art Design

8 Oz for Latte Art Design

8 Oz Double Wall Paper Cup Dia. 90 mm

ไม่อยากเหมือนใคร แก้ว 8 Oz ผนัง 2 ชั้น Semi-Kraft

ที่มีปากกว้าง 90 mm สามารถใช้ฝาร่วมกับ แก้วร้อนขนาด 10 Oz ขึ้นไปได้สบาย

แถมยังมีพื้นที่ให้ทำ Latte Art ได้อย่างไร้ขีดจำกัด