วันนี้ Goodwill Design Studio พร้อมแล้วที่จะมาเป็นผู้ช่วยของคุณ…

 

                จากประสบการณ์กว่าสิบปี ที่เราทำหน้าที่คัดสรรบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่เป็นแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในบรรจุภัณฑ์ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

               ปัจจุบัน มีลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง จำนวนมาก ทั้งลูกค้าที่มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องการต่อยอดและลูกค้าที่ยังไม่มีแบรนด์แต่มีความคิดที่อยากจะริเริ่ม แต่ยังขาดที่ปรึกษา เพื่อนช่วยคิด ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ตั้งแต่วางคอนเซ็ปต์ไปจนถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งาน

 

 

                เพราะแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ คือตัวตนที่แสดงออกมา ซึ่งรวมเอาทั้งภาพลักษณ์ภายนอกและนิสัยภายในสะท้อนออกมา

เป็นเอกลักษณ์ แบรนด์จึงประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนที่ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อและโลโก้ การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง

กับไอเดียแนวคิดของแบรนด์ก็เป็นเรื่องสำคัญ

 

                เพื่อให้ Goodwill Design Studio ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงที่สุด กระบวนการทำงานของเรา จะเริ่มตั้งแต่ขอรายละเอียดข้อมูล

จากลูกค้าเพื่อนำมาตีความและทำความเข้าใจ รวมถึงหาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้นทีมดีไซเนอร์

จะเริ่มทำสเก็ตแบบร่าง 2-3 แนวทางพร้อมรูปMood & Tone ที่ประกอบด้วยโทนสี, Element, Style, Font เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและ

เข้าใจในแต่ละแนวทางที่เสนอ  ซึ่งเมื่อลูกค้าเลือกแล้ว เราจะนำไปพัฒนาต่อหรือปรับอีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรง

ความต้องการ  ก่อนจะนำไปวางบนแบบบรรจุภัณฑ์และให้ลูกค้าตรวจเพื่อยืนยันก่อนพิมพ์ชิ้นงานจริง

 

                หากท่านอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วสนใจ ลองคลิกเข้ามาดูที่ Portfolio เราสิ : )

 

——————————————————————————————–

ดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

Portfolio     |     Order Us

 


 

Top of Page