Organica Garden

               ในยุคที่คนเราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และให้ความสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดเป็นกลุ่มคนที่รัก

ความออแกนิค เราจึงนำเสนอคาเฟ่แนวใหม่ที่มีอุดมการณ์สีเขียวคือ ‘ใส่ใจสุขภาพลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ ที่แห่งนี้จะเป็น

จุดนัดพบท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสไตล์โมเดิร์น

               Organica Garden คาเฟ่แนวสวนเรือนกระจกที่ผสมผสานความโมเดิร์นและธรรมชาติอย่างละเมียดละไม ใช้โทนสีขาว เขียว

และลวดลายที่วาดจากดอกแมกโนเลียอันเป็นตัวแทนแห่งความรักธรรมชาติ และใบเฟิร์น สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ในร้าน

ตกแต่งด้วยวัสดุไม้ ต้นไม้เล็กๆ ดอกไม้ สวนขวด ห้อมล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ ให้บรรยากาศสบายๆ

 

               ความรักธรรมชาติไม่ได้เพียงถูกถ่ายทอดลงบนลวดลายของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเลือกใช้ได้คำนึงถึง

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ PLA ซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกและสามารถย่อยสลายได้

ไม่สร้างมลพิษเพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อม

อร่อยกับเครื่องดื่มหลากหลายทั้งร้อนและเย็นในบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

อิ่มอร่อยกับเมนูออแกนิคแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ

 

 


 

——————————————————————————————–

< Previous     |     Back to Portfolio    |   Next >

 

ดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

Service     |     Order Us

 

 

Top of Page