Cup Holder

ที่หิ้วแก้ว

    • ที่ใส่แก้วเครื่องดื่มแบบหิ้วได้ สะดวกในการถือ
    • ทำจากกระดาษคราฟท์หรือกระดาษไวท์บอร์ด
    • ขนาด : 2 แก้ว

 

Width

Length

Height

Pcs./Carton

2 ช่อง

 80

175 225 100

 

Top of Page