Home Products Cup Sleeve

Cup Sleeve

Cup Sleeve

ปลอกกระดาษสวมแก้ว

  • ปลอกกระดาษสวมแก้ว สำหรับสวมแก้วกระดาษผนังชั้นเดียว (Single Wall Cup) ใช้กันความร้อน หรือสวมแก้วพลาสติก แทนการหุ้มด้วยกระดาษเช็ดปาก
  • ขนาด S สำหรับสวมแก้วกระดาษ Single Wall  8 Oz
  • ขนาด M สำหรับสวมแก้วกระดาษ Single wall  10/12 Oz และแก้ว PET 12 Oz (Dia 92 mm)
  • ขนาด L ใช้กับแก้วพลาสติก PET 16/20 Oz / 22 Oz  (Dia 98 mm)

   

  Model Height x Top x Bottom (cm) Pcs / Carton Remark Pcs./Carton
  S 5.1 x 11.2 x 9.5 1,000 สำหรับสวมแก้วกระดาษSingle Wall  8 Oz 1000
  M 5.9 x 12.5 x 10.5 1,000 สำหรับสวมแก้วกระดาษ Single wall  10/12 Oz , แก้ว PET 12 Oz (Dia 92 mm) 1000
  L 6.4 x 12.9 x 10.9 1,000 สำหรับสวมแก้ว PET  16/20 Oz / 22 Oz  (Dia 98 mm) 1000

   

Top of Page