Ice Cream Paper Tub

ถ้วยไอศครีมฝากระดาษสำหรับนำกลับ

  • เป็นถ้วยกระดาษที่มีความหนาเป็นพิเศษ ช่วยเก็บความเย็น แข็งแรง มีฝากระดาษปิด เหมาะสำหรับใช้ใส่ไอศครีม เพื่อนำกลับบ้าน

  • พิมพ์โลโก้ได้ทั้งที่ถ้วยกระดาษ และฝากระดาษ

  • ขนาด : 4 Oz / 5 Oz / 8 Oz / 12 Oz / 16 Oz / 32 Oz.

 

Tub Size Diameter (mm) Height (mm) Lid Pcs./Carton
4 Oz 70  52 ฝาพลาสติกสีขาว 1200
5 Oz 80 62 ฝาพลาสติกสีขาว 1200
8 Oz 98 57 ฝากระดาษสีขาว 1000
12 Oz 98 76 ฝากระดาษสีขาว 1000
16 Oz 98 98 ฝากระดาษสีขาว 500
32 Oz 114 136 ฝากระดาษสีขาว 500

 

Top of Page