Lid for Ice Cream Paper Tub

ฝากระดาษปิดถ้วยไอศครีมแบบนำกลับ

  • ฝากระดาษ : หนา แข็งแรง ปิดสนิท เหมาะสำหรับถ้วยไอศครีมแบบนำกลับ สามารถพิมพ์ลวดลายบนฝาได้
  • ขนาด : พอดีกับถ้วยไอศครีมแบบนำกลับทุกขนาด

Lid Model Diameter (mm) Pcs/Carton Color
 Lid-Ice Cream Paper Tub 34PL68 68 1,000 พิมพ์สี
34PL90 90 500 พิมพ์สี
34PL97 97 500 พิมพ์สี
34PL116 116 500 พิมพ์สี
Top of Page