SHOPPING BAG

ถุงช้อปปิ้ง

  • ถุงช้อปปิ้ง สามารถกำหนดประเภทกระดาษ และสามารถกำหนดขนาดแบบหูหิ้วได้ตามต้องการ
  • พิมพ์ลวดลายโลโก้ได้รอบถุง

 

 

Top of Page