Noodle Box

กล่องอาหาร Noodle Box

กล่องอาหาร เหมาะใส่ใช้กับอาหารร้อนทุกประเภท เป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีทั้งรูปแบบที่เป็นฐานกลม และรูปร่างที่มีฐานสี่เหลี่ยม ดูสวยงามเหมาะแก่การบรรจุอาหารเพื่อนำกลับ

Shape Model W x L x H (cm) Pcs / Ctn
16 Oz 7.3 x 8.6 x 9.5 500
26 Oz 9.0 x 10.5 x 9.8 500
32 Oz 9.5 x 10.5 x 11.5 500
36 Oz 9.8 x 11.0 x 12.8 500
16 Oz 9.1 x 7.4 x 8.9 450
26 Oz 10.0 x 9.3 x 10.4 450
32 Oz 12.4 x10.0 x 11.0 450

 

 

 

Top of Page