Home Products Paper Container Rectangle Food Box

Rectangular Paper Box

 

Ice Cream-1

กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยม

กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยม ทั้งกล่องสีขาว และกล่องน้ำตาลคราฟท์ มีทั้งแบบมีช่องหน้าต่างใสและฝาทึบ

 

Size Width (mm) Length (mm) Height (mm) Color Window Pcs./Carton
700 ml 150 100 45 Kraft / White  มี / ไม่มี 200
1200 ml 178 120 50 Kraft / White  มี / ไม่มี 200
2100 ml 195 140 50 Kraft / White  มี / ไม่มี 200
Top of Page